Przedszkole Publiczne nr 11 Jarzębinka Szczecin. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania.

przedszkolaszczecin.pl
::.. Przedszkole Publiczne nr 11 Jarzębinka
 Przedszkole Publiczne nr 11 Jarzębinka
Os. Kasztanowe 54
70-895 Szczecin
tel. 91 46 16 812
fax. 91 46 16 812
Przedszkole Publiczne nr 11 Jarzębinka

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

  << Przedszkole Publiczne nr 18   Przedszkole Publiczne nr 8 Muzyczna ӓsemka >>
 
Przedszkole Publiczne nr 11 Jarzębinka w Szczecinie. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
© Copyright przedszkolaszczecin.pl